fbpx

REGULAMIN dla posiadaczy kart Multisport Plus Benefit Systems

Uwaga! Umowa z BS zostala przez nas wypowiedziana i okres wypowiedzenia jest do końca września 2020. Od 1 października 2020 nie honorujemy tych kart.

multisport srebrna

Regulamin uczestnictwa w zajęciach jogi organizowanych przez Omśrodek Hatha Jogi zwanego dalej „Omśrodek” dla posiadaczy ważnych kart Multisport Plus- Benefit System.


1. Omśrodek umożliwia posiadaczom karty Multisport uczestnictwo w wybranych zajęciach z oferty szkoły, obejmujących 8 (dla osób początkujących) lub więcej zajęć w miesiącu kalendarzowym dla danego karnetu. Decydując się na uczestnictwo w wybranym zajęciach, posiadacz karty Multisport deklaruje swoją regularną obecność średnio 2 razy w tygodniu na wybranych przez siebie zajęciach w ramach odpowiedniego karnetu.
2. Konieczna jest rejestracja i zapisy na konkretne zajęcia przez Strefę Klienta: https://hathajoga-warszawa-cms.efitness.com.pl/kup-karnet
3. Posiadacz karty Multisport jest uprawniony do uczestnictwa w 1 zajęciach dziennie.

4. Posiadacz karty Multisport przed zajęciami jest zobowiązany do każdorazowego okazania dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości oraz swojej Karty Multisport. Brak okazania dowodu osobistego będzie skutkował niedopuszczeniem do uczestnictwa w zajęciach.
5. Osoby już ćwiczące w Omśrodku przy zapisie w miesiącu kalendarzowym wpłacają KAUCJĘ ZWROTNĄ przed pierwszymi zajęciami - kaucja płatna jest gotówką lub kartą w recepcji szkoły. Osoby, które nie ćwiczyły nigdy wcześniej w Omśrodku wpłacają kaucję przed drugimi zajęciami i mają czas 30 dni, który jest liczony od daty pierwszych zajęć, na przyjście na zajęcia łącznie minimum 8 razy.
6. Wysokość kaucji wynosi 100 PLN. Kaucja zostaje automatycznie zwrócona, gdy uczestnik przyjdzie na minimum 8 zajęć w miesiącu. Za każdą nieobecność będzie pobierana (zatrzymana bezzwrotnie na rzecz Omśrodka) kwota 20 zł z kaucji bez względu na przyczynę nieobecności. Kaucja może przejść na następny miesiąc, jeżeli uczestnik kontynuuje praktykę. Jedynie w okresie wakacji letnich – w miesiącach lipcu i sierpniu – dopuszczalne jest za wcześniejszym zgłoszeniem wydłużenie okresu rozliczenia kaucji z 30 dni na dodatkowe 15 dni, w ciągu których kaucja nie jest pobierana za nieobecność na zajęciach.
7. W przypadku zapisu w trakcie miesiąca kalendarzowego liczba zajęć w danym miesiącu zapisu i wysokość wnoszonej w tym miesiącu kaucji zostaje dostosowana do liczby dni pozostałych do upływu miesiąca kalendarzowego.
8. Posiadacz karty Multisport zobowiązany jest do regularnego uczestniczenia w zajęciach w ramach wybranej opcji. Nieprzestrzeganie wyżej wymienionych zasad niniejszego Regulaminu może skutkować wykluczeniem z listy uczestników, bez możliwości zapisu w Omśrodku przez kolejne 3 miesiące w ramach korzystania z karty Multisport.

W nawiązaniu do punktu nowej umowy z Benefit Systems nastąpiła zmiana warunków korzystania z karty u nas w Omśrodku. Informujemy, że wasza karta Benefit Systems jest akceptowana na wszystkie zajęcia w grafiku z wyłączeniem zajęć: tematycznej w czwartki o 18:30-20:00 oraz ogólnej 2 w niedziele o 18:00-20:00.


 

We wrześniu 2021

Pranajama
soboty 8:00-8:45
Leszek
4.09

Ogólna 2
niedziele 18:00-20:00
Leszek
nie będzie

Medytacja
niedziele 20:05-20:35
Iwona
nie będzie

Grupy tematyczne:

czwartki 18:30-20:00

16.09 – stopy w stojących
23.09 - łagodna
30.09 - pozycje siedzące

Warsztat intensywnej praktyki

10 października 17:00-20:30 Leszek

 

 

 

We use cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.